Teams omogućuje pristup vanjskim korisnicima

team-collaboration

Teams od nedavno omogućuje pristup vanjskim korisnicima (eng. guest access), što je izvrsno ukoliko surađujete na projektima sa suradnicima izvan vaše organizacije. Na taj način suradnici dobivaju pristup komunikacijskim kanalima tima (chat, online sastanci), dokumentima na kojima možete zajednički surađivati, zadržavajući potpunu kontrolu nad korporativnim podacima.

teams-guest

Timovi mogu biti raznih veličina, a može se desiti da na jednom projektu rade zaposlenici iz nekoliko raznih organizacija.

Koga možete uključiti u svoje Teams grupe?

U Teams možete uključiti svakog sa Azure Active Directory (Azure AD) računom, ali i korisnike Outlook ili Gmail računa.

Sigurnost organizacije i upravljanje vanjskim korisnicima

Računi vanjskih korisnika u Teams se dodaju kroz Azure AD B2B Collaboration. To omogućava visoku razinu sigurnosti jer Azure AD koristi višestruku autentifikaciju i otkrivanje neuobičajenih radnji, što omogućuje brzu reakciju na neželjene situacije, sprječavanje ili ublažavanje mogućih posljedica kroz uvid u aktivnosti vanjskih korisnika.

IT administratori upravljaju načinom na koji vanjski korisnici sudjeluju u okruženju Office 365 sustava, a njihova zadaća je dodati ili opozvati pristup vanjskim korisnicima.

Comments

comments