Sigurnost podataka u oblaku

podaci-u-oblaku

U svijetu kojeg karakteriziraju nove tehnologije sve veći broj ljudi umjesto USB flash driveova, ili slanja dokumenata putem e-maila, za razmjenu ili čuvanje podataka koristi oblak. Dokazano je kako poduzeća koja svoje poslovanje baziraju na oblaku bilježe efikasnije poslovne rezultate od onih koja posluju na klasičan način.

Da li je oslanjanje na oblak kao novu platformu za dijeljenje i čuvanje podataka sigurno?

Gubitak važnih ili osjetljivih podataka može ugroziti opstanak poduzeća i zato je bitno da su podaci ne samo uvijek dostupni, već i sigurni u svakom trenutku. Zato većina servisa koji nude uslugu oblaka jamče kriptiranost podataka kao zaštitu od malicioznih napada kako uređaja, tako i važnih aplikacija, datoteka i dokumenata.

Kako povećati sigurnost podataka u oblaku?

  1. Potrebno je obratiti pažnju na nekoliko područja sigurnosti  kako bi sustav pohrane podataka u oblaku bio siguran.  Ta područja su upravljanje identitetima, dostupnost i neprekidnost poslovanja, sigurnost osoblja i fizička sigurnost, odnosno zaposlenici i zakonodavni okvir. Zato organizacija mora razumjeti važnost sigurnosnog sustava u oblaku i postupati prema pravilima te u skladu sa zakonom.
  2. Svakako pročitati uvjete korištenja kako bi znali na koji način funkcionira pohrana i čuvanje podataka u oblaku.
  3. Koristiti jaku lozinku. Preporuča se duža i složenija lozinka jer će se teže pogoditi ukoliko dođe do hakerskog napada. Isto tako, treba izbjegavati korištenje iste lozinke za oblak te drugih usluga poput privatnog e-maila ili profila na društvenim mrežama.
    lozinka-zastita
  4. Kriptiranje podataka lokalno na računalu, te potom njihov prijenos u oblak, je preporučen.
  5. Određivanje razine privatnosti podataka. Pri odluci o najboljoj zaštiti podataka koji se pohranjuju ili dijele putem oblaka treba voditi računa o tome koliko su ti podaci važni i vrijedni. Prema tome se određuje stupanj privatnosti i način njihove zaštite kao, primjerice, putem verifikacija u dva koraka, kad se određenom sadržaju pristupa i putem lozinke i putem koda koji stiže na mobilni telefon.

ISO standard privatnosti

Zahvaljujući ISO standardu o zaštiti privatnosti podataka u oblaku ISO/IEC 27018, poslovni korisnici mogu “mirne duše” koristiti Azure, Office 365, Dynamics CRM i Intune usluge. Korisnici posjeduju višeslojnu zaštitu privatnosti koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve i standarde Europske unije o zaštiti privatnosti u međunarodnom prijenosu podataka.

sigurnost-organizacije

Comments

comments